BQT xin gửi tới các bạn một sự kiện mới diễn ra

Thời gian và địa điểm: Sự kiện diễn ra 19h30 Tối 16/2/2020

Địa điểm:

  • Dungeon3 - Máy chủ 10 (Event Từ Game Master)Mô tả sự kiện:

  • Gặp NPC [Map PK ] Tại Lorencia Tọa Độ : 145 - 120
  • Ấn Phím D > Ấn Giao dịch để chuyển tới map Dungeon 3
  • Chờ Hiệu lệnh của BQT khi có hiệu lệnh thông báo : PK Event bắt đầu, các bạn được phép pk lẫn nhau ( không pk GM )Giải thưởng:

  • Khi bạn là TOP 1 Nhận được ngày 50 bless + 50 soulsLưu ý:

  • Chỉ được pk nhau khi có hiệu lệnh của GM
  • Sau 20:00 BQT sẽ khóa map SV 10 và không thể move vào Dungeon 3
  • Để tham gia sự kiện này thì Level từ 190 level trở lên
  • Khi tham gia sự kiện bạn sẽ không được Buff, không tạo nhóm.
  • Các bạn nên tìm chỗ lấp ở map Dungeon 3 tránh bị pk, và ta bất ngờ vồ đối thủ!

View more latest threads same category: