HỆ THỐNG NGUYÊN LIỆU
Hình ảnh
Tên nguyên liệu Sub rơi Tỉ lệ Bản đồ Quái vật
Lông vũ Toàn Server 1% Arena, Icarus level 60-200
Huy Hiệu Hoàng Tộc Toàn Server 1% Arena, Icarus level 60-200
Linh hồn Condor
(Ghi Condor vào Auto để tự nhặt)
Toàn Server 1% Barrack level 60-200
Linh hồn chiến mã Toàn Server 1% Barrack, kanturu level 60-200
Item Vpoint Cấp 1 Toàn Server 1% All Map level 12-200
Item Vpoint Cấp 2 Toàn Server 1% All Map level 60-200
Item Vpoint Cấp 3 Toàn Server 1% All Map level 60-200
Đá nguyên thủy Toàn Server 1% Kunturu, Barack level 66-200
Ngọc Toàn Server 1%
2%
10%
All Map
Map Vua
Blood / Devil
level 12-200
level 60-200
level 12-200THỜI GIAN SỰ KIỆN DIỄN RA TRONG GAME
Sub Tên sự kiện Thời gian diễn ra Phần thưởng
3 Server Vip
(x2 EXP)
Đăng nhập id. > Tính năng
> Đăng ký Server vip
Quái vật đông, tăng tỉ lệ rớt ngọc,
Item Vpoint, Item Gcoin
1,2 Map Vua
(Phí yêu cầu 10.000 Vipmoney)
Gặp NPC [Map Event]
Tọa độ Move: Lorencia (144 - 120)

Thỏ ngọc 20h40 hàng ngày - Sv 2
Item Vpoint, Item Gcoin
1,2,3 Blood Castle
(Lâu Đài Máu)
2 tiếng một lần từ 0:25 Quái vật đông, tăng tỉ lệ rớt ngọc
1,2,3 Devil Square
(Quảng Trường Quỷ)
Devil 7 xuất hiện Kundun
2 tiếng một lần từ 0:00 Quái vật đông, tăng tỉ lệ rớt ngọc
1,2,3 Chaos Castle
(Hỗn Nguyên Lâu)
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00 Ngọc, đồ thần
2,3 White Wizard
(Phù Thủy Trắng)
2:00, 6:00, 10:00, 14:00, 18:00, 22:00 Ngọc, nhẫn phù thủy
2,3 Golden Invasion
(BOSS Hoàng Kim)
0:15, 4:15, 8:15, 12:15, 16:15, 20:15 Boss xuất hiện ngẫu nhiên các bản đồ
Rớt Box Kundun 1-5
1,2,3 Kanturu Remain
(Tháp Tinh Luyện)
Vé: Nhẫn dịch chuyển
Mở lại sau 24h khi cổng bị phá Rớt các vật phẩm quý: Ngọc, cụm ngọc/
Item vpoint
/ Vật liệu ép thú nuôi, sói tinh
/
1 Tử Chiến Lorencia
(Bảo vệ thành Loren)

20h30 hàng ngày: Xuất hiện tại Lorencia Tọa Độ 136 - 79 Rớt các vật phẩm quý: Ngọc, cụm ngọc/
Item vpoint/ Vật liệu ép thú nuôi, sói tinh/
Đồ thần cổ đại/
Hộp Boss 1-5 (chứa đồ Exl cao cấp)
1,2,3 Kundun
(Chúa tể Kundun)
Vé: Kalima
Xuất hiện tại Kalima 7
Hồi sinh lại sau 24 tiếng
Rớt các vật phẩm quý: Ngọc, cụm ngọc/
Item vpoint/ Vật liệu ép thú nuôi, sói tinh/
Đồ thần cổ đại/
Hộp Boss 1-5 (chứa đồ Exl cao cấp)
1,2,3 Raklion Event
(Nhện Selupan)
9:45, 14:45, 19:45 Rớt các vật phẩm quý: Ngọc, cụm ngọc/
Item vpoint/ Vật liệu ép thú nuôi, sói tinh/
Item Gcoin/
Hộp Boss 1-5 (chứa đồ Exl cao cấp)
2 Medusa Event
(Phí yêu cầu 10.000 Vipmoney)
20:30 hàng ngày
Bản đồ: Map Vua
Tọa độ Move: Lorencia (144 - 120)
Rớt các vật phẩm quý: Ngọc, cụm ngọc/
Item vpoint/ Vật liệu ép thú nuôi, sói tinh/
Item Gcoin
/
Hộp Boss 1-5 (chứa đồ Exl cao cấp)
2 Selupan Event
(Phí yêu cầu 10.000 Vipmoney)
21:05 hàng ngày
Bản đồ: Map Vua
Tọa độ Move: Lorencia (144 - 120)
Rớt các vật phẩm quý: Ngọc, cụm ngọc/
Item vpoint/ Vật liệu ép thú nuôi, sói tinh/
Item Gcoin
/
Hộp Boss 1-5 (chứa đồ Exl cao cấp)
1,2,3 Sky Event
(Sự kiện hoa tiên)
Vé: Ngôi sao 5 cánh
20:05 hàng ngày
Bản đồ: Map Devias
Tọa độ Move: (222 - 52)
Rớt các vật phẩm quý: Ngọc, cụm ngọc/
Item vpoint/ Vật liệu ép thú nuôi, sói tinh/
Đồ thần cổ đại/
Hộp Boss 1-5 (chứa đồ Exl cao cấp)
2 Blue Event
(Thỏ Chị Hằng)
20:40 hàng ngày
Bản đồ: Map Atlans
Phần thưởng Zen, Ngọc
Tọa độ: (51- 21)/(45- 38)/(26 - 55)
2 Summer Event
(Săn Ma Dù)
Chưa mở Phần thưởng Zen, Ngọc
Tọa độ: (51- 21)/(45- 38)/(26 - 55)
1,2,3 Happy Hour
(Giờ Hạnh Phúc)
Chưa mở X2 kinh nghiệm trong khoảng thời gian
All Cuối Tuần Vui Vẻ Chưa mở X2 kinh nghiệm toàn Server
20 Loren Deep
Thung lũng thành Loren
Chưa mở Công thành chiến nhận quà: Ngọc, cụm ngọc/ Item vpoint/
Vật liệu ép thú nuôi, sói tinh
/

BOSS HOÀNG KIM - Loại 1
Tên Boss Vàng Bản Đồ Box Kundun
Golden Goblin Noria Box 1
Golden Titan Devias 3~4 Box 2
Golden Dragon Devias, Lorencia, Noria Box 3
Golden Lizard King Atlans 2~3 Box 4
Golden Tantallos Tarkan 1~2 Box 5
BOSS HOÀNG KIM - Loại 2
Golden Rabbit Elbeland Box 1
Golden Dark Knight Dungeon 1~3 Box 2
Golden Devil Lostower 1~7 Box 2
Golden Stone Golem Aida Box 3
Golden Crust Icarus Box 3
Golden Satyros Kanturu 1,2,3 Box 4
Golden Twin Tail Kanturu, Tháp Tinh Luyện Box 4
Golden Napin Swamp of Peace Box 5
Chiến Binh Raklion Box 5
Đại Kim Long Noria, Devias Box 5

View more latest threads same category: