1. Exp 9999 - Max 1000 level
2. Hỗ trợ tân thủ 1 level / 10.000 point / 2 tỷ zen
3. Bán Full vật phẩm test in game
4. Thả Boss kundun / medusa/ selupan map Lorencia

Quá trình alphatest các bạn cần chỉnh sửa gì liên hệ admin qua FB hỗ trợ
http://fb.com/hotro.gamethu2018

View more latest threads same category: