- Được phép sử dụng Gcoin KM.
- Reset không cần cởi đồ.
- Reset Đua Top không tăng Reset thực của nhân vật.
- Reset Đua Top sẽ nhận được số điểm Ủy Thác ngẫu nhiên.
- Do vậy, Reset Đua Top không ảnh hưởng tới TOP Reset/Relife..
- Reset Đua Top được tính vào BXH Điểm Danh Vọng.
- Reset Đua Top được tính vào BXH Số lần thực hiện Reset.
- Reset Đua Top được tính vào Đua Top 7 ngày Lần 1-2-3-4-5.
- Reset Đua Top là Reset ảo, chỉ tính vào đua top. Không tăng lần Reset Thực.

Chốt Lại
:
Reset Đua top chỉ là reset ảo để tham gia đua top. (Các bạn nên sử dụng)
Nó chỉ làm tăng số lần thực hiện Reset (Tức số click chuột để ấn Reset nhân vật. Ví dụ click 6 lần reset thì số lần thực hiện là 6), Mà nó ko làm tăng số lần Thực của class đó.

Ví dụ:
Nhân vật A đang Reset 40 lần ở BXh RL/RS/LV, thực hiện được 10 lần Reser Đua Top.
Thì ở BXH RL/RS/LV nhân vật a Vẫn 40 lần reset.
Nhưng ở BXH thực hiện số lần Reset thì nhân vật A sẽ hiển thị là 40 + 10 = 50 lần.

View more latest threads same category: