Vấn đề xử lý đồ bị x2 khi server lag
Thi thoảng có vài tài khoản sẽ bị x2 đồ khi sv lag
Cách xử lý:
- Bán đồ vào shop khản cấp không giữ lại
- Bị quét x2 đồ các bạn tự chịu
- Thông báo admin để adimin xử lý

Bị khóa tài khoản nếu:
- Cố ý trục lợi, lợi dụng sự cố

Mong các game thủ hẫy lưu ý để phát triển 1 MU truyền kỳ vững mạnh hớn

View more latest threads same category: