Anh em đăng ký theo mẫu sau
- Tên nv chính đoạt giải
- Tên nv phụ sẽ nhận giải
- Chủng tộc muốn nhận

- Giải trao trong 24h - sau 23h tối

Vui lòng không vào nhân vật phụ nhận giải trước khi admin phê duyệt# Nhân Vật Điểm Danh Vọng (TOP) G.Coin nạp (TOP) Top Tổng
(Top Danh Vọng + TOP Gcoin)
1 jacobblade 321.680 (1) 1.800.000 (3) 4
2 ththth 307.896 (2) 300.000 (5) 7
3 boy88 303.224 (3) 500.000 (4) 7
4 Allpha 122.311 (12) 2.000.000 (2) 14
5 Phuong24 124.825 (10) 200.000 (7) 17
6 0 85.603 (21) 2.000.000 (1) 22
7 0 122.689 (11) 25.000 (12) 23

View more latest threads same category: