Anh em đăng ký theo mẫu sau
- Tên nv chính đoạt giải
- Tên nv phụ sẽ nhận giải
- Chủng tộc muốn nhận

- Giải trao trong 24h - sau 23h tối

Vui lòng không vào nhân vật phụ nhận giải trước khi admin phê duyệt


# Nhân Vật Điểm Danh Vọng (TOP) G.Coin nạp (TOP) Top Tổng
(Top Danh Vọng + TOP Gcoin)
1 Ngheo 321.520 (1) 310.000 (4) 5
2 Khien 264.267 (2) 400.000 (3) 5
3 Darkking 240.068 (3) 251.000 (6) 9
4 taytruc 230.030 (4) 280.000 (5) 9
5 iChuTnao 203.518 (5) 176.000 (9) 14
6 hoangdung 176.812 (8) 250.000 (7) 15
7 YBAFK 127.569 (14) 500.000 (2) 16

View more latest threads same category: