Anh em ko cần đăng ký. Giải trao sau 23h tối

- Quy định đua top. Bất cứ ai không đọc. Thắc mắc qua Facebook sẽ không được trả lời
Mọi kiến nghị. Đều không có giá trị


- Được phép sử dụng Reset Overs

Theo Bảng xếp hạng thực hiện Rs 1:
DW - DK - ELF - MG - DL - SUM - RF

BXH Thực hiện Reset 1 tính từ :


  • Reset
  • Reset VIP
  • Reset OVER
  • Reset OVER VIP
  • Reset Ủy Thác
  • Reset Ủy Thác VIP
TOP Phù Thủy
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 hoangdung 283 Grand Master
2 YBAFK 205 Grand Master
3 Thor 179 Grand Master


TOP Chiến Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 SieuChuoi 207 Blade Master
2 Darkking 201 Blade Master


TOP Tiên Nữ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 GioMuaThu 247 Hight Elf
2 Nami 201 Hight Elf
3 HuanNhi 201 Hight Elf


TOP Đấu Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 TungLinh 241 Duel Master
2 BiViLove 202 Duel Master
3 Khien123 201 Duel Master


TOP Chúa Tể
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 lHaoThien 186 Lord Emperor


TOP Thuật Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 tacbac 201 Dimension Master


TOP Thiết Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Angle 202 First Class

View more latest threads same category: