TOP 50 lúc 0h00 16/04/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 tacbac 0 144 400 Dimension Master Sinh Tử
2 MGBum 0 142 400 Duel Master Sinh Tử
3 hoangdung 0 142 400 Grand Master Sinh Tử
4 GioMuaThu 0 142 37 Hight Elf Sinh Tử
5 TungLinh 0 142 22 Duel Master Sinh Tử

View more latest threads same category: