TOP 50 lúc 0h00 13/04/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 tacbac 0 61 400 Dimension Master Sinh Tử
2 bauthan 0 60 400 Grand Master Sinh Tử
3 GodEnell 0 60 312 DarkLord Sinh Tử

View more latest threads same category: