TOP 50 lúc 0h00 11/03/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Emeee 0 66 400 First Master Sinh Tử
2 Katakuri 0 66 400 Grand Master Sinh Tử
3 Cuong123 0 66 400 Grand Master Sinh Tử

View more latest threads same category: