Bảo trì toàn bộ server máy chủ tới 13h - để chuẩn bị open game
BQT xóa toàn bộ dữ liệu test game, chỉ giữ lại TÊN Tài KHoản
Anh em ko cần tải lại game

View more latest threads same category: