như vậy là phiên bản thử nghiệm chứ chưa có phải là open beta hả admin,vậy chừng nào mới ra open beta hả admin.