PDA

Xem bản đầy đủ : Trao Giải Thưởng 1. [Ra Đảo] Cảnh báo trùm lừa đảo Hải Quân SDT : 01662.313.383 + 01662.423.934
 2. [Bảo Trì] Bảo trì toàn bộ server máy chủ tới 13h - để chuẩn bị open game
 3. [Trao Giải] Danh sách 11 giờ Open Game - Kiểm tra Lịch sử Giftcode
 4. [Trao Giải] Danh sách 4 ngày Open Game -> Event - > Nhận Thưởng Event
 5. [Trao Giải] Danh sách 7 ngày Open Game
 6. [Đua Top] Cơ cấu giải đua top 7 Ngày Open Game Lần 2
 7. [Trao Giải] Danh sách 7 ngày Open Game Lần 2 - Trao giải trong vòng 24h
 8. [Đua Top] Cơ cấu giải đua top 7 Ngày Open Game Lần 3
 9. [Trao Giải] Danh sách 7 ngày Open Game Lần 3 - Trao giải trong vòng 24h
 10. [Đua Top] Cơ cấu giải đua top 7 Ngày Open Game Lần 4
 11. [Trao Giải] Danh sách 7 ngày Open Game Lần 4 - Trao giải trong vòng 24h