PDA

Xem bản đầy đủ : Việt Nam 1 1. [Tính Năng Game] Tính năng đồ đặc - sự kiện - vật phẩm trong game Season 6.9
 2. [Hướng Dẫn] Cách nhận đồ thuê, đồ có thời giạn ở sự kiện
 3. [Hướng Dẫn] Cách nhận code trên web quản lý tài khoản
 4. [Việt Nam 1] Ra mắt cơ chế bảo mật chống xóa nhân vật game
 5. [Hướng Dẫn] Cách Tính Bảng Xếp Hạng Đua Top lần 2/3/4/5...
 6. [Hướng Dẫn] Vui lòng tắt Defender diệt virus của win 10 trước khi chơi
 7. [Hướng Dẫn] Shop PC point trong game
 8. [Việt Nam 1] Vấn đề xử lý đồ bị x2 khi server lag
 9. [Hướng Dẫn] Hưởng dẫn sử dụng thuê đồ XShop trong game
 10. [Hướng Dẫn] Cách Move Arena từ Level 10
 11. [Hướng Dẫn] Cách xem Vip member trên web
 12. [Hướng Dẫn] Cách vào Server 3 - Server Vip