PDA

Xem bản đầy đủ : Sinh Tử  1. [Sinh Tử] Open 23/9 : Fix bug agi, hiển thị chỉ số thật, Dame vượt 65k. 1000 đồ mới : Ex803...
  2. [Sinh Tử] Giới hạn reset từ ngày Open thứ 2 trở đi
  3. [Sinh Tử] Hỗ trợ tân thủ 20 lần rs - 400 level - 4000 point - 20.000.000 zen
  4. [Sinh Tử] Thông tin sever Alphatest Game